Imagináció

A pszichológiában az imagináció egy olyan meditációs eljárás, mely során a korábban érzékszerveinkkel már érzékelt jelenségeket próbálja  újraélni az agy, egy szakember irányítása mellett. Az imagináció nem pusztán fantáziálás, ami tudatos tevékenység.

Az imagináció fogalma az imago latin szóból, ered jelentése: kép, látszat, hasonmás. Mentális szimulációnak nevezzük, azt a folyamatot, amikor az agy a képzelet segítségével képeket, érzéseket formál. Mindezt a halló és látó érzékszerveink pillanatnyi igénybevétele nélkül, tapasztalatok és emlékek alapján.

Relaxált állapotban képeket/szimbólumokat hívnak elő az agyban, strukturált, tematikus módon, illetve a felmerülő problémákhoz igazodva. Az eljárás során belső képeket hívnak életre, amelynek segítségével a pszichés folyamatok alakot öltenek, megfoghatóvá válnak. A meditáció alatt a megengedő, befogadó, elfogadó attitűd vezet eredményre. A meditációs élményfeldolgozás közben az élmények tudatosulnak, integrálódnak.

A megfelelően irányított imagináció segítségével pozitív pszichológiai hatások érhetők el. Klinikai alkalmazása mellett ez egy technika, amely a kikapcsolódást (fantáziálást) is elősegíti. Tanulási és munkateljesítmény javítását célzó módszerként szintén bevált. A meditáció többek között mély lazítási reakciókat is bekapcsol. Természetesen, ez az eljárás sem old meg minden problémát, és kifejezetten szakmai felügyelet mellett javasolt az alkalmazása.