Általános lélektan

A lélektannak az az ága, amely a felnőtt, egészséges ember pszichikus jelenségeivel foglalkozik.

Az általános lélektan feltárja a pszichikus folyamatok keletkezésének és alakulásának törvényszerűségeit. Leírja az érzékszervek működésének folyamatát, vizsgálja az emberi érzékelést, észlelést, kutatja az érzelmek lényegét, a cselekvés motivációját, a készségek, szokások sajátosságait.

Azt is mondhatjuk, hogy az általános lélektan a lélektan központi része, innen nyeri az alapfogalmait és azokat a megállapításokat, amelyeket más területeken (pl. a fejlődéslélektan, a pedagógiai lélektan, a kórlélektan területén) alkalmaz.

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,