A pszichológus

A pszichológus olyan személy, aki egyetemen – nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában – pszichológia szakos diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza. A pszichiáterrel ellentétben nem orvos.

Napjainkban sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel, aki tanácsadással, illetve a mentális zavarok gyógyításával foglalkozik. A pszichológusok azonban (az alapképzésükbe foglalt széles körű általános lélektani, fejlődéslélektani, szociál- és személyiségpszichológiai ismereteket felhasználva) olyan kevésbé közismert feladatokat is ellátnak, mint például a humanoid észlelés kutatása; iskolai, szervezeti konfliktusok megoldása; szervezetfejlesztés; fejlődésben elmaradott gyerekek képességdiagnosztikája és fejlődésük segítése stb.

Pszichológusképzés Magyarországon

Egyetemi képzés

A képzés a 2006/2007-es tanévtől a felsőoktatási törvény módosítását követve két rendszer szerint zajlik:

Jelenleg hat helyen folyik akkreditált egyetemi szintű pszichológus alapképzés Magyarországon:

A 2006 szeptemberében indult, napjainkig érvényes bolognai rendszerben a hároméves alapképzés (BA) elvégzése után a hallgatók viselkedéselemző képesítést szereznek, és csak a mesterképzés (MA) elvégeztével jogosultak a pszichológus cím használatára.

Egyes intézményekben a hallgatók tanulmányaik kezdetén pszichológus hallgatói esküt, tanulmányaik végén pedig pszichológusi esküt tesznek

Egyetemi képzés alatti és diplomamegszerzés utáni képzések

A pszichológus diploma megszerzése után szakpszichológusi minősítést lehet szerezni, ami egy a hallgató által választott alkalmazási területre való speciális felkészítést jelent. Ma Magyarországon kilenc szakpszichológusi képzés választható. Ezek többsége gyógyító munkát végző pszichológusi tevékenységre készít fel. A ma Magyarországon elérhető szakpszichológusi képzések:

Doktori képzés

  1. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola Magyarországon hat képzőhelyen van lehetőség tudományos fokozat megszerzésére pszichológiából.
  2. SE Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
  3. SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék
  4. PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola
  5. ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola
  6. DE BTK Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola
Címkék: , , , , , , , , , , , , ,