A pszichológia területei

A pszichológián belül különböző területek jöttek létre, melyek egy-egy pszichológiai kérdéskör mélyrehatóbb vizsgálatára és kutatására vállalkoznak, valamint olyan alkalmazott területek is megszülettek, melyek más tudományoknak segédkeznek a pszichológiai ismeretekkel, kifejezetten az adott tudományra szakosodva. Elsőre talán túlzásnak tűnik az a kijelentés, hogy a pszichológiának mindenütt van létjogosultsága, ahol az emberi tényező jelen van, de tárgyát tekintve ez érthetővé válik. Éppen ebből fakadóan a pszichológiának nagyon sok alkalmazott területe létezik és még további alkalmazott területek kialakulására is számíthatunk. (pl.: a számítástechnika fejlődésével kapcsolatban). A pszichológia területei többféle felosztásban léteznek a szakirodalmakban. A legegyszerűbb felosztás szerint megkülönböztetünk alaptudomány területeket és alkalmazott területeket, mint azt az alábbi táblázat is mutatja.

A pszichológia területei – a legegyszerűbb felosztásban

Alaptudomány területek                          Alkalmazott területek
Általános lélektan                                              Klinikai pszichológia
Személyiség lélektan                                         Pedagógiai pszichológia
Fejlődéslélektan                                                 Munkalélektan
Szociálpszichológia                                             Reklámpszichológia
Biológiai pszichológia                                         Kriminálpszichológia
Kognitív pszichológia                                         Művészet pszichológia
Összehasonlító pszichológia                              Sport pszichológia
Pasztorál pszichológia
Pszichodiagnosztika
Internetpszichológia stb.

Alap tudományterületek:

Az alapterületek azok a területek, amelyek a pszichés funkciókat és jelenségeket vizsgálják és leírják azok törvényszerűségeit, ezen keresztül közelítve az emberi viselkedés megismeréséhez.

Nézzünk néhány alapterületet részletesebben, mivel is foglalkozik!

Általános lélektan: a megismerő folyamatok, a tanulás, a motiváció és az érzelem általános jellemzőit és törvényszerűségeit írja le.

Személyiséglélektan: a személyiség megismerése, az egyéni különbségek leírása a legfőbb célja.

Fejlődéslélektan: az emberi fejlődést és viselkedést befolyásoló tényezőket kutatja a fogantatás pillanatától a halálig. Leírja a pszichés funkciók, tanulás, társas kapcsolatok, érzelmi élet fejlődésének törvényszerűségeit.

Szociálpszichológia: a társas interakciókat és az interperszonális kapcsolatokat alakulását vizsgálja, valamint az társas közeg egyénre gyakorolt hatását és fordítva az egyén társakra való hatását.

Alkalmazott területek

Az alkalmazott területeknek nevezzük a pszichológiának azon területeit, melyek a pszichológia ismereteit egy más tudomány területén használják fel.

Nézzünk meg egyet részletesebben az alkalmazott területek közül mivel foglalkozik!

Munkapszichológia: tárgyát azok a lelki törvényszerűségek alkotják, amelyek az ember és a munka kölcsönhatásában nyilvánulnak meg. A munkapszichológia feladata ezen túl, hogy elősegítse a kedvezőbb munkafeltételek kialakítását és növelje a termelés gazdaságosságát. A munkapszichológia sokrétűségét mutatja, hogy számos olyan alkalmazott terület jött létre, mely a munkalélektan nagyobb témaköreit foglalja magába.

https://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_pszicholgia_terletei.html

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,